Τρίτη 24/4 στην περιοχή Ελληνορώσσων στην 7η Κοινότητα